Em hãy quan sát hình 4.11 và cho biết người nguyên thủy đã khắc hình gì trong hàng Đồng Nội?

  • 1 Đánh giá

III. Đời sống tinh thần của người nguyên thủy

  • Em hãy quan sát hình 4.11 và cho biết người nguyên thủy đã khắc hình gì trong hang Đồng Nội?

Bài làm:

  • Người nguyên thủy đã khắc hình các trang sức đội đầu trong hang Đồng Nội

  • 21 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải lịch sử và địa lí 6 chân trời sáng tạo