Em hãy sưu tầm ảnh, tranh vẽ về cảnh đẹp thiên nhiên ở nước ta?

  • 1 Đánh giá

Bài tập b: Em hãy sưu tầm ảnh, tranh vẽ về cảnh đẹp thiên nhiên ở nước ta?

Bài làm:

Một số ảnh, tranh vẽ về cảnh đẹp thiên nhiên ở nước ta:

 ảnh, tranh vẽ về cảnh đẹp thiên nhiên ở nước ta

Hình 1: Ruộng bậc thang ở vùng núi Tây Bắc

 ảnh, tranh vẽ về cảnh đẹp thiên nhiên ở nước ta

Hình 2: Hồ Gươm (Hà Nội)

 ảnh, tranh vẽ về cảnh đẹp thiên nhiên ở nước ta

Hình 3: Phố cổ Hội An (Quảng Nam)

 ảnh, tranh vẽ về cảnh đẹp thiên nhiên ở nước ta

Hình 4: Vườn dâu tây (Đà Lạt)

  • 17 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021