Hãy đánh dấu X vào ô trống tương ứng với những câu thể hiện tính siêng năng, kiên trì:

  • 1 Đánh giá

Bài tập a: Hãy đánh dấu X vào ô trống tương ứng với những câu thể hiện tính siêng năng, kiên trì:

  • Sáng nào Lan cũng dậy sớm quét nhà
  • Hà muốn học giỏi môn Toán, nên ngày nào cũng làm thêm bài tập.
  • Gặp bài tập khó là Bắc không làm
  • Đến phiên trực nhật lớp, Hồng toàn nhờ bạn làm hộ.
  • Chưa làm xong bài tập, Lân đã đi chơi.

Bài làm:

* Những câu thể hiện tính siêng năng, kiên trì:

  • Sáng nào Lan cũng dậy sớm quét nhà
  • Hà muốn học giỏi môn Toán, nên ngày nào cũng làm thêm bài tập.
  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021