Em hiểu như thế nào là : “Tiên học lễ, hậu học văn”?

  • 1 Đánh giá

Bài tập c: Em hiểu như thế nào là : “Tiên học lễ, hậu học văn”.

Bài làm:

* Em hiểu câu: “Tiên học lễ, hậu học văn” như sau:

- Tiên học lễ :

Tiên chính là đầu tiên, là trước hết

Lễ chính là lễ nghi, là lễ phép.

Ý nghĩa của vế thứ nhất là muốn khuyên răn chúng ta điều trước tiên là phải học học tập và trau dồi lễ nghĩa, cách ứng xử đối với người khác làm sao cho đúng mực, cho được lòng mọi người trong xã hội.

- Hậu học văn:

Hậu chính là sau

Văn chính là các môn học văn hóa, các kiến thức từ bên ngoài xã hội

Ý nghĩa chính của vế thứ hai là sau khi đã học được lễ phép thì hãy bắt đầu học các kiến thức văn hóa, trau dồi và rèn luyện kiến thức của mình khi đã biết cách ứng xử với những người xung quanh.

=> Như vậy, ý nghĩa của cả câu nói chính là khuyên chúng ta nên học cách ứng xử, đối nhân xử thế với người khác trước; rồi sau đó mới bàn đến vấn đề học hỏi những kiên thức văn hóa.

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021