Em hãy tìm hiểu xem các họa sĩ pha màu theo quy luật nào, có cùng quy luật với sự tạo màu sắc của các vật quan sát được ở tivi màu không

  • 1 Đánh giá

c, Em hãy tìm hiểu xem các họa sĩ pha màu theo quy luật nào, có cùng quy luật với sự tạo màu sắc của các vật quan sát được ở tivi màu không ?

Bài làm:

Theo quy luật từ Các tổ hợp hòa sắc từ 3 màu cơ bản đỏ, lục, lam. Từng cặp màu cấp 1 trộn lại nhau sẽ cho ra màu cấp 2. Hai màu kế nhau (màu cấp 2 và màu cấp 1) trộn lại cho ra màu cấp 3.. và cứ như thế ta sẽ tạo ra vô số màu sắc khác nhau

  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Khoa học tự nhiên 7 CTST