Khoa học tự nhiên 7 Bài 24: Hô hấp và vệ sinh hô hấp

  • 1 Đánh giá

Sau đây, KhoaHoc sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi cho "Bài 24: Hô hấp và vệ sinh hô hấp - Sách VNEN khoa học tự nhiên lớp 7,trang 140". Cách làm chi tiết, dễ hiểu, hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động khởi động

1. Quan sát hình 24.1: So sánh sự thay đổi về hình dạng, kích thước của phổi và lồng ngực của người ở trạng thái hít vào và thở ra trong hình dưới đây:

=> Xem hướng dẫn giải

2. Hãy tự tìm hiểu những động tác hô hấp trên chính cơ thể mình khi hít vào và thở ra, từ đó trả lời câu hỏi: Tại sao con người hít vào và thở ra, lồng ngực có thể tích thay đổi?

=> Xem hướng dẫn giải

3. Quan sát các hình ảnh gây ô nhiễm môi trường không khí (bảng 24.1) từ đó điền thông tin phù hợp vào các ô tương ứng:

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động hình thành kiến thức

1. Tìm hiểu chức năng của các cơ quan trong hệ hô hấp

Quan sát các cơ quan của hệ hô hấp, từ đó kết nối với chức năng tương ứng của mỗi cơ quan ở ô bên cạnh trong bảng 24.2

=> Xem hướng dẫn giải

2. Tìm hiểu khái niệm hô hấp

Chọn các từ: cơ thể, tế bào, sự thở, phổi, bổ sung vào chỗ chấm trong đoạn thông tin sau:

Hô hấp là quá trình không ngừng cung cấp oxi cho các .................... của cơ thể và loại bỏ cacbonic do các tế bào thải khỏi ................ Quá trình hô hấp bao gồm: ....................., trao đổi khí ở .................... và trao đổi khí ở tế bào.

=> Xem hướng dẫn giải

3. Quá trình thông khí ở phổi

a, Quan sát hình trong bảng 24.3, viết nhận xét về sự thay đổi hình dạng và thể tích của lồng ngực và phổi trong quá trình thông khí.

b, Quan sát hình 24.2 và mô tả quá trình trao đổi khí ở phổi và tế bào.

=> Xem hướng dẫn giải

4. Tìm hiểu dung tích phổi

Quan sát hình 24.3: Giải thích sự thay đổi biên độ của đồ thị (biểu diễn sự thay đổi dung tích phổi khi hô hấp) trong hình:

=> Xem hướng dẫn giải

5. Các biện pháp vệ sinh và bảo vệ hệ hô hấp

Quan sát hình trong bảng 24.4. Nêu vai trò của các biện pháp vệ sinh và bảo vệ hệ hô hấp trong mỗi hình.

=> Xem hướng dẫn giải

6. Các bệnh đường hô hấp

Quan sát hình trogn bảng 24.5, mô tả bệnh và nêu các biện pháp phòng tránh.

=> Xem hướng dẫn giải

C. Hoạt động luyện tập

1. Tìm hiểu liệu pháp thở oxi nhân tạo

Quan sát hình 24.4, nêu vai trò của liệu pháp thở oxi nhân tạo.

2. Tìm hiểu về tác hại của thuốc lá

Quan sát hình 24.5, nêu các tác hại của thuốc lá.

=> Xem hướng dẫn giải

3. Một số biện pháp hô hấp nhân tạo

a, Hà hơi thổi ngạt

Quan sát hình 24.6. Sắp xếp lại các động tác hà hơi thổi ngạt theo đúng quy trình.

b, Ấn lồng ngực

Quan sát hình 24.7. Mô tả các động tác hô hấp nhân tạo bằng cách ấn lồng ngực. Sắp xếp các bước theo thứ tự đúng.

=> Xem hướng dẫn giải

D. Hoạt động vận dụng

Hãy viết báo cáo:

- Vai trò của không khí sạch đối với hô hấp

- Những tac hại của việc thiếu vệ sinh hô hấp

- Các biện pháp bảo vệ cơ quan hô hấp

- Những nguy cơ viêm nhiễm đường hô hấp ảnh hưởng đến cơ thể

- Vai trò của các biện pháp vệ sinh hô hấp

- Viết bài tuyên truyền về ô nhiễm môi trường không khí

- Đề xuất các biện pháp, tham gia các hoạt động làm sạch không khí

=> Xem hướng dẫn giải

E. Hoạt động tìm tòi mở rộng

Học sinh viết bài sưu tầm (khoảng 200 từ) các thông tin về hoạt động hô hấp có liên quan đến vệ sinh hô hấp của người từ các nguồn khác nhau.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 671 lượt xem