Giá trị nội dung và nghệ thuật trong Ca dao, dân ca những câu hát về tình cảm gia đình

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Giá trị nội dung và nghệ thuật trong "Ca dao, dân ca những câu hát về tình cảm gia đình "

Bài làm:

1. Giá trị nội dung

  • Thông qua những lời ru của mẹ, lời của cha mẹ, ông bà nói với con cháu, lời của con cháu nói về cha mẹ, ông bàa ngợi tình cảm gia đình, răn dạy mỗi người phải luôn ghi nhớ và báo đáp công ơn của cha mẹ, bày tỏ tâm tình, nhắc nhở về công ơn sinh thành, về tình mẫu tử, tình cảm anh em ruột thịt.
  • Giáo dục con người về lòng biết ơn và tình cảm yêu thương trong gia đình

2. Giá trị nghệ thuật

  • Từ ngữ, hình ảnh quen thuộc, có tính biểu cảm cao.
  • Nghệ thuật tu từ so sánh so sánh giữa cái vô hình (tình cảm con người) với những cái hữu hình, lớn lao (núi, biển, trời…).
  • Âm điệu nhịp nhàng như lời tâm tình nhắn nhủ.
  • Sử dụng thế thơ truyền thống của vãn học dân tộc.
  • 36 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Ngữ văn 7 tập 1