Giải bài 12 hóa học 9: Mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ

  • 1 Đánh giá

Bài học này trình bày nội dung về mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ. Dựa vào cấu trúc SGK hóa học lớp 9, KhoaHoc sẽ tóm tắt lại hệ thống lý thuyết và hướng dẫn giải các bài tập 1 cách chi tiết, dễ hiểu. Hi vọng rằng, đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em học tập tốt hơn.

A - Kiến thức trọng tâm

Bài 13: Mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ

Ví dụ:

  • Oxit bazơ → muối

CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O

  • Oxit axit → muối

CO2 + 2NaOH → Na2CO3 + H2O

  • Bazơ → muối

NaOH + HCl → NaCl + H2O

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1.(Trang 41/SGK)

Chất nào trong những thuốc thử sau đây có thể dùng để phân biệt dung dịch natri sunfat và dung dịch natri cacbonat?

a) Dung dịch bải clorua.

b) Dung dịch axit clohiđric.

c) Dung dịch chì nitrat.

d) Dung dịch bạc nitrat.

e) Dung dịch natri hiđroxit.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2.(Trang 41 SGK)

a) Cho các dung dịch sau đây lần lượt phản ứng với nhau từng đôi một, hãy ghi dấu (x) nếu có phản ứng xảy ra, số 0 nếu không có phản ứng.

NaOH

HCl

H2SO4

CuSO4

HCl

Ba(OH)2

b) Viết các phương trình hóa học (nếu có).

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3.(Trang 41 SGK)

Viết phương trình hóa học cho những chuyển đổi hóa học sau:

Bài 12: Mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ

Bài 12: Mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4*.(Trang 41 SGK)

Có những chất: Na2O, Na, NaOH, Na2SO4, Na2CO3, NaCl.

a) Dựa vào mối quan hệ giữa các chất, hãy sắp xếp các chất trên thành một dãy chuyển đổi hóa học.

b) Viết các phương trình hóa học cho dãy chuyển đổi hóa học ở câu a.

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm hóa học 9 bài 12: Mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ


  • 12 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021