Giải bài 35 sinh 7: Ếch đồng

 • 1 Đánh giá

Lớp Lưỡng cư bao gồm những động vật như ếch, nhái, ngóe, chẫu, cóc, ... có đời sống vừa ở nước vừa ở cạn. Trong bài 35, chúng ta tìm hiểu đại diện phổ biến của lớp này là ếch đồng. Sau đây, KhoaHoc tóm tắt kiến thức trọng tâm và hướng dẫn giải các câu hỏi.

A. Lý thuyết

I. Đời sống

 • Thích nghi với đời sống vừa ở cạn vừa ở nước
 • Thường hoạt động vào ban đêm
 • Thức ăn: sâu bọ, cua, cá con, giun, ốc, ...
 • Là động vật biến nhiệt

II. Cấu tạo ngoài và di chuyển

 • Cấu tạo ngoài:
  • Đầu dẹp, nhọn về phía trước
  • Mắt và mũi cao trên đầu
  • Da trần, ẩm ướt
  • Mắt có mí
  • Chi năm ngón có chia đốt, linh hoạt
  • Chi sau có màng bơi
 • Di chuyển:
  • Di chuyển trên cạn bằng cách nhảy nhờ 4 chi có ngón phân đốt
  • Di chuyển dưới nước bằng cách bơi nhờ chi sau có màng bơi

III. Sinh sản và phát triển

 • Ếch đẻ trứng và thụ tinh ngoài
 • Ếch phát triển qua biến thái

Kết quả hình ảnh cho ếch đồng phát triển qua biến thái

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 115 - sgk Sinh học 7

Những đặc điểm cấu tạo ngoài của ếch thích nghi với đời sống ở nước.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 115 - sgk Sinh học 7

Những đặc điểm cấu tạo ngoài của ếch thích nghi với đời sống ở cạn

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 115 - sgk Sinh học 7

Hãy giải thích vì sao ếch thường sống ở nơi ẩm ướt, gần bờ nước và bắt mồi về đêm?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 115 - sgk Sinh học 7

Trình bày sự sinh sản và phát triển có biến thái ở ếch.

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm sinh học 7 bài 35: Ếch đồng


 • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021