Giải bài 38 sinh 8: Bài tiết và cấu tạo hệ bài tiết nước tiểu

 • 1 Đánh giá

Quá trình trao đổi chất của cơ thể diễn ra 2 chiều: cơ thể lấy các chất dinh dưỡng và các chất cần thiết từ môi trường; đồng thời thải các chất bã, độc hại ra môi trường được thực hiện bởi hệ bài tiết. Sau đay, KhoaHoc tóm tắt kiến thức trọng tâm và hướng dẫn giải các câu hỏi trong bài 38.

A. Lý thuyết

I. Bài tiết

 • Bài tiết là hoạt động của cơ thể lọc thải các chất dư thừa và các chất độc hại khác để duy trì tính ổn định của môi trường trong
 • Hoạt động này do phổi, thận, da đảm nhiệm:
  • Phổi bài tiết CO2
  • Da bài tiết các chất thải qua mồ hôi
  • Thận bài tiết các chất thải qua nước tiểu

II. Cấu tạo của hệ bài tiết nước tiểu

 • Hệ bài tiết nước tiểu gồm:
  • Thận: gồm 2 quả với 2 triệu đơn vị chức năng để lọc máu và hình thành nước tiểu
  • Ống dẫn nước tiểu
  • Bóng đái
  • Ống đái
 • Đơn vị chức năng của thận gồm: cầu thận, nang cầu thận, ống thận

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 124 - sgk Sinh học 8

Bài tiết đóng vai trò quan trọng như thế nào với cơ thể sống?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 124 - sgk Sinh học 8

Các sản phẩm thải chủ yếu của cơ thể là gì? Việc bài tiết chúng do các cơ quan nào đảm nhiệm?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 124 - sgk Sinh học 8

Hệ bài tiết có cấu tạo như thế nào?

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm sinh học 8 bài 38: Bài tiết và cấu tạo hệ bài tiết nước tiểu


 • 28 lượt xem
Chủ đề liên quan