Giải sinh 8 bài 26: Thực hành Tìm hiểu hoạt động của enzim trong nước bọt

 • 1 Đánh giá

Nhằm áp dụng kiến thức lý thuyết vào thực tiễn, KhoaHoc xin chia sẻ bài Thực hành: Tìm hiểu hoạt động của enzim trong nước bọt Sinh học lớp 8. Hi vọng với kiến thức trọng tâm và hướng dẫn trả lời các câu hỏi chi tiết, đây sẽ là tài liệu giúp các bạn học tập tốt

I. Mục tiêu

 • Biết đặt các thí nghiệm để tìm hiểu những điều kiện bảo đảm cho enzim hoạt động.
 • Biết rút ra kết luận từ kết quả so sánh giữa thí nghiệm với đối chứng.

II. Phương tiện dạy học

1. Dụng cụ

 • 12 ống nghiệm nhỏ (10ml)
 • 2 giá để ống nghiệm
 • 2 đèn cồn và giá đun
 • 2 ống đong chia độ (10ml)
 • 1 cuộn giấy đo pH
 • 2 phễu nhỏ và bông lọc
 • 1 bình thủy tinh (4 - 5 lít), đũa thủy tinh, nhiệt kế, cặp ống nghiệm, may so đun nước.

2. Vật liệu

 • Nước bọt hòa loãng (25%) lọc qua bông lọc.
 • Hồ tinh bột (1%)
 • Dung dịch HCl (2%)
 • Dung dịch iốt (1%)
 • Thuốc thử Strome (3 ml dung dịch NaOH 10 % + 3 ml dung dịch CuSO4 2 %).

III. Nội dung và cách tiến hành

1. Bước 1: Chuẩn bị vật liệu cho các ống nghiệm

 • Ống A: 2ml hồ tinh bột + 2ml nước lã
 • Ống B: 2ml hồ tinh bột + 2ml nước bọt
 • Ống C: 2ml hồ tinh bột + 2ml nước bọt đã đun sôi
 • Ống D: 2ml hồ tinh bột + 2ml nước bọt + vài giọt HCl (2%)

2. Bước 2: Tiến hành thí nghiệm sau:

 • Dùng giấy đo pH đo dung dịch trong các ống nghiệm rồi ghi kết quả vào vở
 • Đặt thí nghiệm tiếp theo như hình:

Giải sinh 8 bài 26: Thực hành Tìm hiểu hoạt động của enzim trong nước bọt

 • Quan sát rồi ghi kết quả vào bảng 26-1

3. Bước 3: Kiểm tra kết quả thí nhiệm sau:

 • Chia phần dung dịch trong các ống nghiệm thành hai
 • Dùng thuốc thử để kiểm tra kết quả biến đổi trong ống nghiệm như sau:
  • Phần 1: thêm vào mỗi ống vài giọt dung dịch iot 1%
  • Phần 2: Thêm vào mỗi ống vài giọt dung dịch Strome + Đun sôi mỗi ống nghiệm trên ngọn lửa đèn cồn
 • Quan sát kết quả rồi ghi vào bảng 26-2

IV. Thu hoạch

1. Kiến thức

* Enzim trong nước bọt là gì ?

Hướng dẫn:

 • Enzim trong nước bọt có tên là amilaza.

* Enzim trong nước bọt có tác dụng gì với tinh bột ?

Hướng dẫn:

 • Enzim trong nước bọt có tác dụng biến đổi một phần tinh bột thành đường đôi mantôzơ.

* Enzim trong nước bọt hoạt động tốt nhất trong điều kiện pH và nhiệt độ nào?

Hướng dẫn:

 • Enzim trong nước bọt hoạt động tốt trong điều kiện pH = 7,2 và nhiệt độ t0 = 370C

2. Kĩ năng

* Trình bày lại các bước trong thí nghiệm xác định vai trò và điều kiện hoạt động của enzim trong nước bọt.

Hướng dẫn:

Tiến hành thí nghiệm gồm 3 bước:

 • Bước 1: Chuẩn bị vật liệu cho các ống nghiệm:
  • Ống A: 2ml hồ tinh bột + 2ml nước lã
  • Ống B: 2ml hồ tinh bột + 2ml nước bọt
  • Ống C: 2ml hồ tinh bột + 2ml nước bọt đã đun sôi
  • Ống D: 2ml hồ tinh bột + 2 ml nước bọt + vài giọt HCl (2%)
 • Bước 2: Tiến hành thí nghiệm
  • Dùng giấy đo pH trong các ống nghiệm
  • Đặt thí nghiệm theo hình 26 SGK trang 85
  • Kết quả

Các ống thí nghiệm

Hiện tượng (độ trong)

Giải thích

Ống A

Không đổi

Nước lã không có enzim biến đổi tinh bột

Ống B

Tăng lên

Nước bọt có enzim biến đổi tinh bột

Ống C

Không đổi

Nước bọt đun sôi đã làm hỏng enzim biến đổi tinh bột

Ống D

Không đổi

Do HCl đã hạ thấp độ PH nên enzim trong nước bọt không hoạt động, không làm biến đổi tinh bột.

 • Bước 3: Kiểm tra kết quả thí nghiệm.
  • Chia phần dung dịch trong các ống thành 2 phần bằng nhau:
   • Ống A: thành Ống A1 và Ống A2
   • Ống B: thành Ống B1 và Ống B2
   • Ống C: thành Ống C1 và Ống C2
   • Ống D: thành Ống D1 và Ống D2
  • Dùng thuốc thử để kiểm tra kết quả biến đổi trong các ống nghiệm
   • Lô 1: Thêm vào mỗi ống A1, B1, C1, D1 vài giọt dung dịch iot (1%).
   • Lô 2: Thêm vào mỗi ống A2, B2, C2, D2 vài giọt dung dịch Strôme rồi đun sôi trên ngọn lửa đèn cồn.
   • Kết quả

Các ống thí nghiệm

Hiện tượng (màu sắc)

Giải thích

Ống A1

Có màu xanh

Nước lã không có enzim biến đổi tinh bột thành đường.

Ống A2

Không có màu đỏ nâu

Ống B1

Không có màu xanh

Nước bọt có enzim biến đổi tinh bột thành đường.

Ống B2

Có màu đỏ nâu

Ống C1

Có màu xanh

Enzim trong nước bọt bị đun sôi không có khả năng biến đổi tinh bột thành đường.

Ống C2

Không có màu đỏ nâu

Ống D1

Có màu xanh

Enzim trong nước bọt không hoạt động ở PH axit – tinh bột không bị biến đổi thành đường.

Ống D2

Không có màu đỏ nâu

* So sánh kết quả giữa những ống nghiệm nào cho phép ta khẳng định enzim trong nước bọt có tác dụng biến đổi tinh bột thành đường?

Hướng dẫn:

 • So sánh kết quả ống nghiệm A và B cho phép ta khẳng định enzim trong nước bọt có tác dụng biến đổi tinh bột thành đường.

* So sánh kết quả giữa những ống nghiệm nào cho phép ta nhận xét về một vài đặc điểm hoạt động của enzim trong nước bọt?

Hướng dẫn:

 • So sánh kết quả ống nghiệm B với C cho phép ta nhận xét:
  • Enzim trong nước bọt hoạt động tốt ở nhiệt độ 370C.
  • Enzim trong nước bọt bị phá hủy ở nhiệt độ 1000C.
 • So sánh kết quả ống nghiệm B với D cho phép ta nhận xét:
  • Enzim trong nước bọt hoạt động tốt ở độ pH = 7.
  • Enzim trong nước bọt không hoạt động tốt ở độ PH axit

 • 37 lượt xem
Chủ đề liên quan