Giải bài 5: Quy đồng mẫu nhiều phân số sgk Toán 6 tập 2 Trang 16

  • 1 Đánh giá

Làm thế nào để các phân số có chung một mẫu số? Với bài học này, KhoaHoc sẽ giúp các bạn cách quy đồng phân số. Cùng với đó là lời giải chi tiết những bài tập theo chương trình cơ bản. Hi vọng sẽ là nguồn tài liệu tham khảo học tập hữu ích với các bạn học sinh yêu mến!

Nội dung bài viết gồm 2 phần:

  • Ôn tập lý thuyết
  • Hướng dẫn giải bài tập sgk

A. Tóm tắt lý thuyết

1. Khái niệm.

Quy đồng mẫu số của nhiều phân số là biến đổi những phân số đó lần lượt thành những phân số bằng chúng nhưng có cùng mẫu số.

2. Quy tắc quy đồng mẫu số

Muốn quy đồng mẫu số nhiều phân số với mẫu số dương ta làm như sau:

Bước 1: Tìm bội chung của các mẫu (thường là BCNN để làm mẫu chung).

Bước 2: Tìm thừa số phụ của mỗi mẫu (bằng cách chia mẫu chung cho từng mẫu).

Bước 3: Nhân cả tử và mẫu của mỗi phân số với thừa số phụ tương ứng.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Bài 28: trang 19 sgk Toán 6 tập 2

a) Quy đồng mẫu các phân số sau: .

b) Trong các phân số đã cho, phân số nào chưa tối giản ?

Từ nhận xét đó, ta có thể quy đồng các phân số này như thế nào ?

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 29: trang 19 sgk Toán 6 tập 2

Quy đồng mẫu các phân số sau:

a) và \(\frac{5}{27}\)

b) và \(\frac{4}{25}\)

c)

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 30: trang 19 sgk Toán 6 tập 2

Quy đồng mẫu các phân số sau:

a) và \(\frac{7}{40}\)

b) và \(\frac{6}{13}\)

c)

d)

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 31: trang 19 sgk Toán 6 tập 2

Hai phân số sau đây có bằng nhau không?

a) và \(\frac{30}{-84}\)

b) và \(\frac{-9}{153}\)

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm Số học 6 bài 5: Quy đồng mẫu nhiều phân số


  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021