Giải bài chia số có ba chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo)

  • 1 Đánh giá

Để củng cố và giúp các con nắm chắc hơn về dạng toán chia số có ba chữ số cho số có một chữ số, hôm nay chúng ta tiếp tục trở lại với dạng toán này. Tuy nhiên, mức độ sẽ khó hơn, nếu bài trước là những phép toán chia hết thì ở bài này chúng ta sẽ học phép toán có số dư. Các con nhớ chú ý theo dõi để hiểu bài tốt hơn.

A. Lý thuyết

Giải bài chia số có ba chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo)

  • 63 chia 7 được 9, viết 9

9 nhân 7 bằng 63; 63 trừ 63 bằng 0

  • Hạ 2; 2 chia 7 được 0 viết 0

0 nhân 7 bằng 0; 0 trừ 2 bằng 2

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 73 sgk toán lớp 3

Tính:

Giải bài chia số có ba chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo)

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 73 sgk toán lớp 3

Một năm có 365 ngày, mỗi tuần lễ có 7 ngày. Hỏi năm đó gồm bao nhiêu tuần lễ và mấy ngày?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 73 sgk toán lớp 3

Giải bài chia số có ba chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo)

=> Xem hướng dẫn giải


  • 12 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021