Giải câu 3 bài bảng nhân 9

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 63 sgk toán lớp 3

Lớp 3B có 3 tổ, mỗi tổ có 9 bạn. Hỏi lớp 3B có bao nhiêu bạn?

Bài làm:

Tóm tắt:

Lớp 3B có:

  • 1 tổ: 9 bạn
  • 3 tổ: ? bạn

Bài giải:

Lớp 3B có số bạn học sinh là:

9 x 3 = 27 (bạn)

Đáp số: 27 bạn

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021