Giải bài Chính tả: Về ngôi nhà đang xây

 • 1 Đánh giá

Bài học này sẽ giúp các em rèn luyện kĩ năng về cách phân biệt các các âm, tiếng dễ nhầm lẫn. KhoaHoc sẽ hướng dẫn giải các bài tập dễ dàng, hiệu quả. Các em hãy cùng theo dõi nhé!

1. Nghe – viết: Về ngôi nhà đang xây (hai khổ thơ đầu)
2.

a. Hãy tìm những từ ngữ chứa các tiếng dưới đây:

 • rẻ / dẻ / giẻ
 • rây / dây / giây

b. Tìm những từ ngữ chứa các tiếng chỉ khác nhau ở âm đầu v hay d:

 • vàng / dàng
 • vào / dào
 • vỗ / dỗ

c. Tìm những từ ngữ chứa các tiếng:

 • Chứa các tiếng chỉ khác nhau ở vần iêm hay im.
 • Chứa các tiếng chỉ khác nhau ở vần iêp hay ip.

Trả lời:
a.

 • Rẻ: rẻ quạt, rẻ sườn, giá rẻ, rẻ rúng.
 • Dẻ: hạt dẻ, mảnh dẻ
 • Giẻ: giẻ lau bảng, giẻ rách, giẻ lau nhà
 • Rây: rây bột
 • Dây: Chăng dây, nhảy dây, dây thừng, dây leo
 • Giây: giây phút, giây mực, giây bẩn

b.

 • Vàng: vội vàng, màu vàng
 • Dàng: dịu dàng, dễ dàng
 • Vào: ra vào, vào bài
 • Dào: dồi dào, dạt dào
 • Vỗ: vỗ tay, vỗ về
 • Dỗ: dỗ dành, dạy dỗ

3. Tìm những tiếng thích hợp với mỗi ô trống để hoàn chỉnh mẩu chuyện vui dưới đây. Biết rằng:
1. chứa tiếng bắt đầu bằng r hoặc gi.
2. chứa tiếng bắt đầu bằng v hoặc d.

Thầy quên mặt nhà con rồi hay sao?


Có anh thợ vẽ truyền thần làm không đủ ăn. Bạn bè đến thăm, anh than thở thì họ bảo:
- Cậu hãy vẽ ngay một bức chân dung hai vợ chồng cậu rồi lồng khung kính mà treo. Thiên hạ thấy cậu khéo tay sẽ xô nhau tới, lo gì không khấm khá!
Nghe lời bạn, anh bảo vợ ngồi cho anh truyền thần, rồi lại tự họa chính mình ngồi cạnh. Vẽ xong, anh ngắm đi ngắm lại, lấy làm đắc ý lắm.
Một hôm, bố vợ tới chơi, thấy bức họa, hỏi:
- Anh vẽ hình chị nào treo đó?
Anh tả trả lời:
- Chết thật, thầy quên mặt nhà con rồi hay sao?
Ông bố vợ nói tiếp:
- Thì ra là vợ anh. Thế nó ngồi cạnh người nào mà tướng mạo kì dị vậy?

Theo TIẾNG CƯỜI DÂN GIAN VIỆT NAM


 • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021