Giải bài Chính tả Mùa thảo quả

 • 1 Đánh giá

Tiếng Việt 5 tập 1, Giải bài Chính tả Mùa thảo quả Tiếng Việt 5 tập 1, Giải bài Tập đọc Tiếng vọng Tiếng Việt 5 tập 1. Những kiến thức trọng tâm, những câu hỏi trong bài học sẽ được hướng dẫn trả lời, soạn bài đầy đủ, chi tiết.

1. Nghe – viết: Mùa thảo quả (từ Sự sống – đến… từ dưới đáy rừng)

2. Tìm các từ ngữ chứa tiếng ghi ở mỗi cột dọc trong các bảng.

Trả lời:

a. Tìm các tiếng s hoặc x

 • sổ: cửa sổ, sổ mũi, vắt sổ, sổ sách

 • xổ: xổ số, xổ lồng.

 • sơ: sơ sinh, sơ lược, sơ sài.

 • xơ: xơ xác, xơ mít

 • su: su hào, su su, cao su

 • xu: đồng xu, xu thế, xu hướng, xu nịnh

 • sứ: bát sứ, sứ giả

 • xứ: xứ sở, biệt xứ, xa xứ

b. Tìm từ t hay c

 • bát: chén bát, bát cơm, bát canh, bát ngát, bát đũa

 • bác: chú bác, bác học, bác sĩ, phản bác

 • mắt: đôi mắt, mắt lưới, mắt nai, kính mắt, nước mắt

 • mắc: mắc cạn, mắc nợ, mắc áo, thắc mắc, mắc bệnh, mắc màn.

 • tất: đôi tất, tất yếu, tất cả, tất bật

 • tấc: tấc đất, tấc vải, một tấc đến trời, gang tấc

 • mứt: hộp mứt, mứt dừa, mứt tết

 • mức: mức độ, vượt mức, định mức, hạn mức, mức lương, mức sống

3

a. Nghĩa của các tiếng ở mỗi dòng dưới đây có điểm gì giống nhau?

 • sóc, sói, sẻ, sáo, sít, sên, sam, sò, sứa, sán

 • sả, si, sung, sen, sim, sâm, sắn, sấu, sậy, sồi

Nếu thay âm đầu s bằng âm đầu x, trong số các tiếng trên, những tiếng nào có nghĩa?

b. Tìm các từ láy theo những khuôn vần ghi ở từng ô trong bảng.

Trả lời:

a. Nghĩa các từ trong dòng thứ nhất ( sóc, sói, sẻ, sáo, sít, sên, sam, sò, sứa, sán): chỉ tên các con vật.

Nghĩa các từ trong dòng thứ hai (sả, si, sung, sen, sim, sâm, sắn, sấu, sậy, sồi): chỉ tên các loài cây.

Nếu thay âm đầu s bằng âm đầu x, trong số các tiếng trên thì những tiếng có nghĩa là:

 • sóc, sói, sẻ, sáo, sít, sên, sam, sò, sứa, sán
  • xóc: đòn xóc.

  • xói: xói mòn

  • xẻ: xẻ gỗ, xẻ núi

  • xáo: xáo trộn

  • xít: ngồi xít vào nhau

  • xam: ăn nói xam xưa

  • xán: xán lại gần

 • sả, si, sung, sen, sim, sâm, sắn, sấu, sậy, sồi
  • xả: xả thân

  • xi: xi đánh giầy

  • xung: nổi xung, xung kích, xung trận

  • xen: xen kẽ

  • xâm: xâm hại, xâm phạm

  • xắn: xắn tay, xinh xắn

  • xấu: xấu xí

b. Tìm các từ láy theo khuôn vần:

 • an - at: man mát, ngan ngát, sàn sạt, chan chát

 • ang - ác: nhang nhác, bàng bạc, khang khác,

 • ôn - ốt: sồn sột, tôn tốt, mồn một, dôn dốt

 • ông - ôc: xồng xộc, tông tốc, công cốc.

 • un - út: vùn vụt, ngùn ngụt, vun vút, chùn chụt

 • ung - uc: sùng sục, nhung nhúc, trùng trục, khùng khục...


 • 13 lượt xem