Giải bài Ôn tập giữa học kì I tiết 6

  • 1 Đánh giá

Tiếng Việt 5 tập 1, Giải bài Ôn tập giữa học kì I - tiết 6 Tiếng Việt 5 tập 1. Bài học giúp các em ôn lại các bài thơ đã học. Những kiến thức trọng tâm, những câu hỏi trong bài học sẽ được hướng dẫn trả lời, soạn bài đầy đủ, chi tiết.

1. Thay những từ in đậm trong đoạn văn dưới đây bằng các từ đồng nghĩa cho chính xác hơn:

Hoàng chén nước bảo ông uống. Ông đầu Hoàng và bảo: "Cháu của ông ngoan lắm! Thế cháu đã học bài chưa?" Hoàng nói với ông: "Cháu vừa thực hành xong bài tập rồi ông ạ!"

Trả lời: Có thể thay các từ in đập bằng những từ đồng nghĩa sau

Hoàng bưng chén nước bảo ông uống. Ông xoa đầu Hoàng và bảo: "Cháu của ông ngoan lắm! Thế cháu đã học bài chưa?" Hoàng nói với ông: "Cháu vừa làm xong bài tập rồi ông ạ!"

2. Tìm từ trái nghĩa thích hợp với mỗi chỗ trống:

a. Một miếng khi đói bằng một gói khi...

b. Đoàn kết là sống, chia rẽ là...
c. Thắng không kiêu, ...không nản. 
d. Nói lời phải giữ lấy lời
Đừng như con bướm ... rồi lại bay.
e. Tốt gỗ hơn tốt nước sơn
Xấu người ... nết còn hơn đẹp người.

Trả lời:

a. Một miếng khi đói bằng một gói khi no

b. Đoàn kết là sống, chia rẽ là chết
c. Thắng không kiêu, bại không nản. 
d. Nói lời phải giữ lấy lời
Đừng như con bướm đậu rồi lại bay.
e. Tốt gỗ hơn tốt nước sơn
Xấu người tốt nết còn hơn đẹp người.

3. Đặt câu để phân biệt hai từ đồng âm: giá (giá tiền) – giá (giá để đồ vật).

Trả lời:

  • Bố em đóng chiếc giá bằng gỗ để em đựng sách vở.
  • Chiếc cặp mới của em có giá rất đắt.

4. Đặt câu với mỗi nghĩa dưới đây của từ đánh:

a. Làm đau bằng cách dùng tay hoặc dùng roi, gậy,… đập vào thân người.

b. Dùng tay làm cho phát ra tiếng nhạc hoặc âm thanh.

c. Làm cho bề mặt sạch hoặc đẹp ra bằng cách xát, xoa.

Trả lời:

a. Làm đau bằng cách dùng tay hoặc dùng roi, gậy,… đập vào thân người.

Đặt câu: Hai bạn An và Nam đang đánh nhau dưới sân trường.

b. Dùng tay làm cho phát ra tiếng nhạc hoặc âm thanh.

Đặt câu: Bạn Hằng đánh đàn rất hay

c. Làm cho bề mặt sạch hoặc đẹp ra bằng cách xát, xoa.

Đặt câu: Em giúp mẹ đánh sạch sàn bếp.


  • 5 lượt xem