Giải bài chu vi hình chữ nhật

  • 1 Đánh giá

Bài học mà thầy cô muốn giới thiệu cho các con hôm nay chính là bài chu vi hình chữ nhật. Như chúng ta đã biết, hình chữ nhật là hình có hai cặp cạnh bằng nhau. Vậy tính chu vi của hình như thế nào? Cùng tham khảo bài dưới đây để hiểu rõ hơn.

A. Lý thuyết

Giải bài chu vi hình chữ nhật

Chu vi hình chữ nhật là:

4 + 3+ 4 + 3 = 14 (cm)

Hoặc (4 + 3) x 2 = 14 (cm)

=> Muốn tính chu vi hình chữ nhật, ta lấy chiều dài cộng với chiều rộng (cùng đơn vị đo) rồi nhân với 2.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 87 sgk toán lớp 3

Tính chu vi hình chữ nhật có:

a) Chiều cao 10cm, chiều rộng 5cm

b) Chiều dài 2dm, chiều rộng 13cm

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 87 sgk toán lớp 3

Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 35m, chiều rộng 20m. Tính chu vi mảnh đất đó.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 87 sgk toán lớp 3

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Giải bài chu vi hình chữ nhật

A. Chu vi hình chữ nhật ABCD lớn hơn chu vi hình chữ nhật MNPQ

B. Chu vi hình chữ nhật ABCD bé hơn chu vi hình chữ nhật MNPQ

C. Chu vi hình chữ nhật ABCD bằng chu vi hình chữ nhật MNPQ

=> Xem hướng dẫn giải


  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021