Giải bài luyện tập sgk toán 3 trang 101

  • 1 Đánh giá

Hôm nay, chúng ta sẽ củng cố thêm kiến thức về cách so sánh các số trong phạm vi 10 000. Trong quá trình làm bài, có chỗ nào các con chưa hiểu thì có thể để lại bình luận, thầy cô sẽ hướng dẫn các con làm bài cụ thể hơn nhé.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 101 sgk toán lớp 3

Điền dấu thích hợp < = > vào chỗ chấm:

a) 7766…7676 8453…8435

9102….9120 5005…4905

b)1000g…1 kg 950g…1kg

1 km….1200 m 100 phút….1 giờ 30 phút

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 101 sgk toán lớp 3

Viết các số: 4208; 4802; 4280; 4082

a) Theo thứ tự từ bé đến lớn

b) Theo thứ tự từ lớn đến bé

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 101 sgk toán lớp 3

Viết:

a) Số bé nhất có ba chữ số

b) Số bé nhất có bốn chữ số

c) Số lớn nhất có ba chữ số

d) Số lớn nhất có bốn chữ số

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 101 sgk toán lớp 3

a) Trung điểm của đoạn thẳng AB ứng với số nào?

Giải bài luyện tập - sgk toán 3 trang 101

b) Trung điểm của đoạn thẳng CD ứng với số nào?

Giải bài luyện tập - sgk toán 3 trang 101

=> Xem hướng dẫn giải


  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021