Giải câu 2 bài luyện tập chung trang 106 sgk toán 3

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 106 - sgk toán lớp 3

Đặt tính rồi tính:

6924 + 1536 8493 – 3667

5718 + 636 4380 – 729

Bài làm:

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021