Giải bài luyện tập trang 52

  • 1 Đánh giá

Để củng cố kiến thức cho các con về các dạng toán có hai phép tính. Hôm nay, chúng ta sẽ đến với bài luyện tập. Thầy cô sẽ hướng dẫn giải bài tập cho các con, các con thử làm xem có đúng với đáp án của thầy cô không nhé.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 52 - sgk Toán lớp 3

Một bến xe có 45 ô tô. Lúc đầu có 18 ô tô rời bến, sau đó có thêm 17 ô tô nữa rời bến. Hỏi bến xe đó còn lại bao nhiêu ô tô ?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 52 0 sgk Toán lớp 3

Bác An nuôi 48 con thỏ, bác đã bán đi 1/6 số thỏ đó. Hỏi bác An còn lại bao nhiêu con thỏ?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 52 - sgk Toán lớp 3

Nêu bài toán theo sơ đồ sau rồi giải bài toán đó.

Giải câu 3 bài luyện tập trang 52

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 52 - sgk Toán lớp 3

Tính (theo mẫu).

Mẫu: gấp 15 lên 3 lần, rồi cộng với 47

15 x 3 = 45; 45 + 47 = 92

a) Gấp 12 lên 6 lần, rồi bớt đi 25;

b) Giảm 56 đi 7 lần; rồi bớt đi 5;

c) Giảm 42 đi 6 lần, rồi thêm 37

=> Xem hướng dẫn giải


  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021