Giải bài luyện tập chung trang 49

  • 1 Đánh giá

Để tổng kết lại những chương trình đã học ở bài trước. Hôm nay, các con sẽ đến với bài luyện tập chung. Thầy cô sẽ hướng dẫn giải cụ thể các dạng toán trong bài học. Các con cố gắng để hoàn thành các bài tập tốt nhất nhé.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 49 - sgk Toán lớp 3

Tính nhẩm:

6 x 9 = 28 : 7 = 7 x 7 =

56 : 7 = 7 x 8 = 36 : 6 =

6 x 3 = 48 : 6 = 6 x 5 =

42 : 7 = 7 x 5 = 40 : 5 =

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 49 - sgk Toán lớp 3

Tính:

Giải câu 2 bài luyện tập chung trang 49

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 49 - sgk Toán lớp 3

4m 4dm = …dm 2m 14cm = …cm

1m 6dm = …dm 8m 32cm = …cm

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 49 - sgk Toán lớp 3

Tổ Một trồng được 25 cây, tổ Hai trồng được gấp 3 lần số cây của tổ Một. Hỏi tổ Hai trồng được bao nhiêu cây?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5: Trang 49 - sgk Toán lớp 3

a) Đo độ dài đoạn thẳng AB?

Giải câu 5 bài luyện tập chung trang 49

b) Vẽ đoạn thẳng CD có độ dài bằng 1/4 độ dài đoạn thẳng AB

=> Xem hướng dẫn giải


  • 4 lượt xem
Chủ đề liên quan