Giải bài luyện tập trang 56

  • 1 Đánh giá

Nhằm củng cố kiến thức lại các dạng toán về phép nhân số có ba chữ số với số có một chữ số, hôm nay chúng ta sẽ đến với bài luyện tập. Thầy cô sẽ hướng dẫn giải bài cho các con để các con tham khảo và làm bài tốt hơn.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 56- sgk Toán lớp 3

Giải câu 1 bài luyện tập trang 56

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 56 - sgk Toán lớp 3

Tìm x:

x : 3 = 212 x : 5 = 141

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 56 - sgk Toán lớp 3

Mỗi hộp có 120 cái kẹo. Hỏi 4 hộp như thế có bao nhiêu cái kẹo ?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 56 - sgk Toán lớp 3

Có 3 thùng dầu, mỗi thùng dầu chứa 125 l, người ta đã lấy ra 185 l dầu từ các thùng đó. Hỏi còn lại bao nhiêu lít dầu?

Giải câu 4 bài luyện tập trang 56

=> Xem hướng dẫn giải


  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021