Giải bài Luyện từ và câu: Thêm trạng ngữ chỉ nguyên nhân cho câu trang 140 tiếng Việt 4

  • 1 Đánh giá

Tiếng Việt 4 tập 2, Giải bài Luyện từ và câu: Thêm trang ngư chỉ nguyên nhân cho câu - trang 140 sgk. Những kiến thức trọng tâm, những câu hỏi trong bài học sẽ được hướng dẫn trả lời, soạn bài đầy đủ, chi tiết.

Câu 1: trang 140 sgk tiếng Việt tập hai

Trạng ngữ được in nghiêng trong câu sau trả lời cho câu hỏi gì?

Vì vắng tiếng cười, cương quộc nọ buồn chán kinh khủng.

Trả lời

Trạng ngữ Vì vắng tiếng cười trả lời cho câu hỏi "Vì sao?"

Câu 2: trang 140 sgk tiếng Việt tập hai

Loại trạng ngữ trên bổ sung cho câu ý nghĩa gì?

Trả lời:

Loại trạng ngữ trên bổ sung nguyên nhân của sự việc hoặc tình trạng nêu trong câu

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Luyện tập

Bài tập 1: trang 141 sgk tiếng Việt 4 tập hai

Tìm trạng ngữ chỉ nguyên nhân trong những câu sau:

a) Chỉ ba tháng sau, nhờ siêng năng, cần cù, cậu vượt lên đầu lớp.

b) Vì rét, những cây lan trong chậu sắt lại

c) Tại Hoa mà tổ không được khen

=> Xem hướng dẫn giải

Bài tập 2: trang 141 sgk tiếng Việt 4 tập hai

Điều các từ nhờ, vì hoặc tại vì vào chỗ trống:

a) ...học giỏi, Nam được cô giáo khen.

b) ...bác lao công, sân trường lúc nào cũng sạch sẽ.

c) ...mải chơi, Tuấn không làm bài tập

=> Xem hướng dẫn giải

Bài tập 3: trang 141 sgk tiếng Việt 4 tập hai

Đặt một câu có trạng ngữ chỉ nguyên nhân.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 18 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021