Giải bài tập 121 trang 100 sgk toán 6 tập 1

  • 1 Đánh giá

Câu 121: Trang 100 - sgk toán lớp 6 tập 1

Đố: Hãy điền các số nguyên thích hợp vào các ô trống trong bảng dưới đây sao cho tích của ba số ở ba ô liền nhau đều bằng 120:

6-4

Bài làm:

Ta có tích của 3 ô liên tiêp là 120. Lại có ô thứ 3 có số 6.

Vậy các ô thứ 3, 6, 9 đều điền số 6.

666-4

Ta có ở ô thứ 10 là số (- 4). Vậy các ô thứ 10, 7, 4; 1 đều điền số -4.

-46-46-46-4

Vì tích của ba số ô liên tiếp là 120. Vậy ô thứ ba cần điền số:

Vậy các ô còn lại cần điền số (-5)

Ta có bảng hoàn thiện sau:

-4-56-4-56-4-56-4-5
  • 2 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021