Giải bài ôn tập các bảng nhân

  • 1 Đánh giá

Phép nhân là một trong những phép toán mà các con cũng sẽ phải sử dụng nhiều khi càng học lên cao. Vì vậy, ngay từ bây giờ các con phải cố gằng học để nắm vững bài nhé. Hôm nay, chúng ta cùng đền với bài "ôn tập các bảng nhân" nhé.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 9 - sgk Toán lớp 3

Tính nhẩm:

a)

3 x 4 =

2 x 6 =

4 x 3 =

5 x 6 =

3 x 7 =

2 x 8 =

4 x 7 =

5 x 4 =

3 x 5 =

2 x 4 =

4 x 9 =

5 x 7 =

3 x 8 =

2 x 9 =

4 x 4 =

5 x 9 =

b) Tính nhẩm

200 x 2 = 300 x 2 =

200 x 4 = 400 x 2 =

100 x 5 = 500 x 1 =

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 9 - sgk Toán lớp 3

Tính (theo mẫu):

a) 5 x 5 + 18 ;

b) 5 x 7 - 26

c) 2x 2 x 9

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 9 - sgk Toán lớp 3

Trong một phòng ăn có 8 cái bàn, mỗi bàn xếp 4 cái ghế. Hỏi trong phòng ăn đó có bao nhiêu cái ghế ?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 9 - sgk Toán lớp 3

Tính chu vi tam giác ABC có kích thước ghi trên hình vẽ:

Giải câu 4 ôn tập các bảng nhân

=> Xem hướng dẫn giải


  • 12 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021