Giải toán lớp 3 bài: Tháng, năm trang 107 sgk

 • 1 Đánh giá

Hôm nay, chúng ta cùng đến với bài: tháng, năm. Thông qua bài học này, các con sẽ biết thêm được một năm có bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng? Mỗi tháng có bao nhiêu ngày...Từ đó, các con sẽ biết cách xem lịch một cách nhanh chóng và chính xác nhất mà không cần đến sự giúp đỡ của bố mẹ. Bây giờ, chúng ta cùng bắt đầu đến với bài học.

A. Lý thuyết

Một năm có 12 tháng, đó là:

 • Tháng một Tháng bảy
 • Tháng hai Tháng tám
 • Tháng ba Tháng chín
 • Tháng bốn Tháng mười
 • Tháng năm Tháng mười một
 • Tháng sáu Tháng mười hai

Số ngày trong từng tháng

THÁNG 1

31 ngày

THÁNG 2

28 hoặc 29 ngày

THÁNG 3

31 ngày

THÁNG 4

30 ngày

THÁNG 5

31 ngày

THÁNG 6

30 ngày

THÁNG 7

31 ngày

THÁNG 8

31 ngày

THÁNG 9

30 ngày

THÁNG 10

31 ngày

THÁNG 11

30 ngày

THÁNG 12

31 ngày

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 108 - sgk toán lớp 3

Trả lời các câu hỏi sau:

 • Tháng này là tháng mấy? tháng sau là tháng mấy?
 • Tháng 1 có bao nhiêu ngày?
 • Tháng 3 có bao nhiêu ngày?
 • Tháng 6 có bao nhiêu ngày?
 • Tháng 7 có bao nhiêu ngày?
 • Tháng 10 có bao nhiêu ngày?
 • Tháng 11 có bao nhiêu ngày?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 108 - sgk toán lớp 3

Đây là tờ lịch tháng 8 năm 2005:

Xem tờ lịch rồi trả lời các câu hỏi sau:

 • Ngày 19 tháng 8 là ngày thứ mấy?
 • Ngày cuối cùng của tháng 8 là ngày thứ mấy?
 • Tháng 8 có mấy ngày chủ nhật?
 • Chủ nhật cuối cùng của tháng 8 là ngày nào?

=> Xem hướng dẫn giải


 • 140 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021