Giải bài Tập đọc Ngắm trăng và Không đề - trang 137, 138 tiếng Việt 4

  • 1 Đánh giá

Tiếng Việt 4 tập 2, Giải bài Tập đọc: Ngắm trăng và Không đề - trang 137, 138 sgk. Những kiến thức trọng tâm, những câu hỏi trong bài học sẽ được hướng dẫn trả lời, soạn bài đầy đủ, chi tiết. Mời các bạn tham khảo!

Bài thơ Ngắm trăng

Câu 1: trang 137 sgk tiếng Việt 4 tập hai

Bác Hồ ngắm trăng trong hoàn cảnh nào?

Trả lời

Bác Hồ ngắm trăng trong hoàn cảnh Bác đang bị giam trong nhà tù của Tưởng Giới Thạch, không có rượu cũng không có hoa.

Câu 2: trang 137 sgk tiếng Việt 4 tập hai

Hình ảnh nào cho thấy tình cảm gắn bó giữa Bác với trăng?

Trả lời

  • Những hình ảnh cho thấy tình cảm gắn bó giữa Bác và trăng là:
    • Người ngắm trăng soi ngoài cửa sổ
    • Trăng nhòm khe cửa ngắm nhà thơ
  • Những hình ảnh ấy biến Bác và trăng trở thành hai người bạn tri âm tri kỉ, thân thiết và gắn bó với nhau.

Câu 3: trang 137 sgk tiếng Việt 4 tập hai

Bài thơ nói lên điều gì về Bác Hồ?

Trả lời:

Bài thơ cho em thấy được con người của Bác. Bác không chỉ là một người nghệ sĩ yêu thiên nhiên mà còn là một người chiến sĩ dũng cảm, tự do. Dù có bị giam cầm trong nhà tù với xiềng xích thì Người vẫn không hề bị mất đi ý chí của mình.

Bài thơ Không đề

Câu 1: trang 138 sgk tiếng Việt 4 tập hai

Bác Hồ sáng tác bào thơ này trong hoàn cảnh nào? Những từ ngữ nào cho biết điều đó?

Trả lời

  • Bác Hồ sáng tác bài thơ này ở chiến khu Việt Bắc trong kháng chiến chống thực dân Pháp (1946 - 1954)
  • Những từ ngữ giúp em biết được điều đó là: rừng sâu quân đến, việc quân, việc nước

Câu 2: trang 138 sgk tiếng Việt 4 tập hai

Tìm những hình ảnh nói lên lòng yêu đời và phong thái ung dung của Bác Hồ?

Trả lời

Những hình ảnh nói lên lòng yêu đời và phong thái ung dung của Bác : Đường non, hoa đầy, tung bay chim ngàn, xách bương, dắt trẻ ra vườn hái rau


  • 37 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021