Giải bài Luyện từ và câu: Thêm trạng ngữ chỉ phương tiện cho câu trang 160 tiếng Việt 4

  • 1 Đánh giá

Tiếng Việt 4 tập 2, Giải bài Luyện từ và câu: Thêm trạng ngữ chỉ phương tiện cho câu - trang 160 sgk Những kiến thức trọng tâm, những câu hỏi trong bài học sẽ được hướng dẫn trả lời, soạn bài đầy đủ, chi tiết.

Câu 1: trang 160 sgk tiếng Việt 4 tập hai

Trạng ngữ được in nghiêng trong các câu sau đây trả lời câu hỏi gì?

a) Bằng món "mầm đá" độc đáo, Trạng Quỳnh đã giúp chúa Trịnh hiểu vì sao chúa thường ăn không ngon miệng.

b) Với một chiếc khăn bình dị, nhà ảo thuật đã tạo nên những tiết mục rất đặc sắc.

Trả lời

a) Trạng ngữ Bằng món "mầm đá" độc đáo trả lời cho câu hỏi "Bằng cách nào?"

b) Trạng ngữ Với một chiếc khăn bình dị trả lời cho câu hỏi "Với cái gì?"

Câu 2: trang 160 sgk tiếng Việt 4 tập hai

Loại trạng ngữ trên bổ sung cho câu ý nghĩa gì?

Trả lời

Loại trạng ngữ trên bổ sung các phương tiện, cách thức cho câu.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Luyện tập

Bài tập 1: trang 160 sgk tiếng Việt 4 tập hai

Tìm trạng ngữ chỉ phương tiện trong các câu sau

a) Bằng một giọng thân tình, thầy khuyên chúng em gắng học bài, là, bài đầy đủ.

b) Với đầu óc quan sát tinh tế và đôi bàn tay khéo léo, người họa sĩ dân gian đã sáng tạo nên những bức tranh làng Hồ nổi tiếng.

=> Xem hướng dẫn giải

Bài tập 2: trang 160 sgk tiếng Việt tập hai

Viết một đoạn văn ngắn tả con vật mà em yêu thích, trong đó có ít nhất một câu có trạng ngữ chỉ phương tiện

=> Xem hướng dẫn giải


  • 11 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021