Giải bài Tập đọc: Vương quốc vắng nụ cười trang 132 tiêng Việt 4

  • 1 Đánh giá

Tiếng Việt 4 tập 2, Giải bài Tập đọc: Vương quốc vắng nụ cười - trang 132 sgk. Những kiến thức trọng tâm, những câu hỏi trong bài học sẽ được hướng dẫn trả lời, soạn bài đầy đủ, chi tiết.

Câu 1: Trang 133 sgk tiếng Việt 4 tập hai

Tìm những chi tiết cho thấy cuộc sống ở vương quốc nọ rất buồn.

Trả lời:

Những chi tiết cho thấy cuộc sống ở vương quốc nọ rất buồn là:

  • Cư dân ở đó không ai biết cười.
  • Chỉ có rất ít trẻ con cười được, còn người lớn thì hoàn toàn không.
  • Buổi sáng, mặt trời không muốn dậy, chim không muốn hót, hoa chưa nở đẫ tàn.
  • Ra đường gặp toàn những gương mặt rầu rĩ, héo hon.
  • Kinh đô cũng chỉ nghe thấy tiếng ngựa hí, tiếng sỏi đá lạo xạo dưới bánh xe, tiếng gió thời dài trên những mái nhà...

Câu 2: Trang 133 sgk tiếng Việt 4 tập hai

Vì sao cuộc sống ở vương quốc ấy buồn chán như vậy?

Trả lời:

Cuộc sống ở vương quốc ấy buồn chán như vậy vì cư dân ở đó không ai biết cười.

Câu 3: Trang 133 sgk tiếng Việt 4 tập hai

Nhà vua đã làm gì để thay đổi tình hình?

Trả lời:

Nhà vua đã tìm cách để thay đổi tình hình. Ngài họp triều đình và cử ngay một viên đại thần đi du học chuyên về môn cười.

Câu 4: Trang 133 sgk tiếng Việt 4 tập hai

Kết quả việc nhà vua làm ra sao?

Trả lời:

Kết quả việc làm của nhà vua cũng thất bại, vì vị đại thần học không vào dù đã cố hết sức của mình.


  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021