Giải bài Ôn tập giữa học kì I tiết 1

  • 1 Đánh giá

Tiếng Việt 5 tập 1, Giải bài Ôn tập giữa học kì I - tiết 1 Tiếng Việt 5 tập 1. Bài học giúp các em ôn lại các bài thơ đã học. Những kiến thức trọng tâm, những câu hỏi trong bài học sẽ được hướng dẫn trả lời, soạn bài đầy đủ, chi tiết.

1. Ôn tập luyện tập đọc và học thuộc lòng.

2. Lập bảng thống kê các bài thơ đã học trong các giờ tập đọc từ tuần 1 đến tuần 9 theo mẫu:

Trả lời:

Các bài thơ đã học trong chương trình giữa học kì 1 bao gồm


  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021