Giải bài Tập đọc: Về ngôi nhà đang xây

  • 1 Đánh giá

Bài thơ ĐÃ vẽ lên hình ảnh đẹp và sống động của ngôi nhà đang xây thể hiện sự đổi mới hàng ngày trên đất nước ta. KhoaHoc sẽ hướng dẫn giải các bài tập dễ dàng, hiệu quả. Các em hãy cùng theo dõi nhé!

A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

  • Bài thơ vẽ lên hình ảnh đẹp và sống động của ngôi nhà đang xây thể hiện sự đổi mới hàng ngày trên đất nước ta.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: trang 149 sgk tiếng việt 5 tập 1
Những chi tiết nào vẽ lên hình ảnh một ngôi nhà đang xây?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: trang 149 sgk tiếng việt 5 tập 1
Tìm những hình ảnh so sánh nói lên vẻ đẹp của ngôi nhà?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: trang 149 sgk tiếng việt 5 tập 1
Tìm những hình ảnh nhân hóa làm cho ngôi nhà được miêu tả sông động, gần gũi.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: trang 149 sgk tiếng việt 5 tập 1
Hình ảnh những ngôi nhà đang xây nói lên điều gì về cuộc sống trên đất nước ta?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 19 lượt xem