Giải bài ôn tập giữa học kì II tiết 5

  • 2 Đánh giá

Tiếng Việt 4 tập 2, Giải bài Ôn tập giữa học kì II - tiết 5 Tiếng Việt 4 tập 2. Bài học giúp các em ôn tập những bài tập đọc đã học. Những kiến thức trọng tâm, những câu hỏi trong bài học sẽ được hướng dẫn trả lời, soạn bài đầy đủ, chi tiết.

1. Ôn luyện đọc và học thuộc lòng.

2. Tóm tắt vào bảng sau nội dung các bài tập đọc là truyện kể đã học trong chủ điểm Những người quả cảm

Tên bài

Nội dung chính

Nhân vật

Khuất phục tên cướp biển

Ca ngợi sức mạnh chính nghĩa chiến thắng sự hung hãn, bạo ngược. Ca ngợi hành động dũng cảm của bác sĩ Li dám đối đầu với tên cướp biển, buộc tên côn đồ hung hãn phải khuất phục

Bác sĩ Li

Tên cướp biển

Thắng biển

Câu chuyện ca ngợi lòng dũng cảm, ý chí quyết thắng của con người trong cuộc đấu tranh chinh phục thiên tai.

Các thanh niên nam nữ dũng cảm

Ga-vơ-rốt ngoài chiến lũy

Câu chuyện ca ngợi lòng dũng cảm của chú bé Ga-vrốt. Chú bé đã dũng cảm đã liều mình xông ra trước những luồng đạn bắn như mưa để thu gom gạn đem về tiếp tế cho nghĩa quân

Ga-vơ-rốt

Ăng-giôn-ra

Cuốc-phây-rắc

Dù sao trái đất vẫn quay

Câu chuyện ca ngợi những nhà khoa học chân chính. Hai nhà bác học Cô-péc-ních và Ga-li-lê đã dám phản bác lại dư luận xã hội, nói trái điều Chúa phán bảo, bất chấp tù đày để bảo vệ chân lí khoa học: Trái đất quay quanh mặt trời.

Cô-péc-nich, Ga-li-lê

Con sẻ

Câu chuyện nhằm ca ngợi hành động dũng cảm, xả thân cứu con của sẻ mẹ. Con sẻ mẹ đã dũng cảm che chở cho sẻ con chống lại con chó khổng lồ có hai hàm ràng sắc nhọn.

Sẻ mẹ

Sẻ con

Nhân vật "tôi"

Con chó săn


  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021