Giải bài đề ca mét, héc tô mét

 • 1 Đánh giá

Hôm nay, thầy cô sẽ giới thiệu cho các con một đơn vị đo trong toán học mới. Đó chính là bài đề - ca - mét, héc - tô - mét. Để các con biết và làm quen nhanh hơn, thầy cô sẽ lấy ví dụ và hướng dẫn giúp các con giải bài tập.

A. Lý thuyết

 • Đề - ca - mét là một đơn vị đo độ dài:
  • Viết tắt: Đề - ca - mét (dam)
  • 1 dam = 10 m
 • Héc - tô - mét là một đơn vị đo độ dài:
  • Viết tắt: Héc - tô - méc (hm)
  • 1 hm = 100 m
  • 1 hm = 10 dam

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 44 - sgk Toán lớp 3

1hm = …m 1 m = …dm

1dam = …m 1 m = …cm

1hm = …dam 1cm = …mm

1km = …m 1m = ….mm

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: sgk - Toán lớp 3

b) Viết số thích hợp vào chỗ chấm (theo mẫu).

Mẫu : 4 dam = 40m 8hm = 800m

7 dam = …m 7hm =… m

9 dam = …m 9hm = …m

6 dam = …m 5hm = …m.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 44 - sgk Toán lớp 3

Tính (theo mẫu)

25dam + 50dam = 45dam – 16dam =

8dam + 12dam = 67 dam – 25dam =

36dam + 18dam = 72dam – 48dam =

=> Xem hướng dẫn giải


 • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021