Giải câu 2 bài ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100 000 trang 170 sgk toán 3

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 170 - sgk toán lớp 3

Đặt tính rồi tính:

a) 39178 + 25706 b) 86271 – 43954

58427 + 40753 26883 – 7826

c) 412 x 5 d) 25968 : 6

6247 x 2 36296 : 8

Bài làm:

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021