Giải bài luyện tập sgk toán 3 trang 81

  • 1 Đánh giá

Hôm nay, cô trò chúng ta sẽ đến với bài luyện tập để củng cố lại cách tính giá trị của biểu thức. Trong quá trình làm bài, có chỗ nào các con không hiểu thì cứ để lại thắc mắc phía dưới, thầy cô sẽ giải đáp cụ thể hơn cho các con nhé.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 81 sgk toán lớp 3

Tính giá trị của biểu thức

a. 125 – 85 + 80

21 x 2 x 4

b. 68 + 32 – 10

147 : 7 x 6

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 81 sgk toán lớp 3

Tính giá trị của biểu thức:

a) 375 – 10 x 3

64 : 8 + 30

b) 306 + 93 : 3

5 x 11 - 20

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 81 sgk toán lớp 3

Tính giá trị của biểu thức:

a) 81 : 9 + 10

20 x 9 : 2

b) 11 x 8 - 60

12 + 7 x 9

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 81 sgk toán lớp 3

Mỗi số trong hình tròn là giá trị của biểu thức nào?

Giải bài luyện tập - sgk toán 3 trang 81

=> Xem hướng dẫn giải


  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021