Giải câu 4 bài luyện tập chung trang 160 sgk toán 3

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 160 - sgk toán lớp 3

Mua 5 cái compa phải trả 10000 đồng. Hỏi mua 3 cái compa cùng loại phải trả bao nhiêu tiền ?

Bài làm:

Bài giải:

Một cái compa cần phải trả số tiền là:

10000 : 5 = 2000 (đồng)

Mua 3 cái compa phải trả số tiền là:

2000 x 3 = 6000 (đồng)

Đáp số: 6000 đồng

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021