Giải bài luyện tập trang 34

  • 1 Đánh giá

Hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với bài luyện tập. Các thầy cô sẽ hướng dẫn các con giải bài tập liên quan đến đến dạng toán gấp một số lên nhiều lần. Chúng ta cùng bắt đầu làm bài tập nhé.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 34 - sgk Toán lớp 3

Viết ( theo mẫu)

Giải câu 1 bài luyện tập trang 34

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 34 - sgk Toán lớp 3

Tính:

Giải câu 2 bài luyện tập trang 34

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 34 - sgk Toán lớp 3

Một buổi tập múa có 6 bạn nam, số bạn nữ gấp 3 lần số bạn nam. Hỏi buổi tập múa có bao nhiêu bạn nữ?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 34 - sgk Toán lớp 3

a) Vẽ đoạn thẳng AB dài 6 cm.

b) Vẽ đoạn thẳng CD dài gấp đôi ( gấp 2 lần) đoạn thẳng AB.

c) Vẽ đoạn thẳng MN dài bằng 1/3 đoạn thẳng AB.

Giải câu 4 bài luyện tập trang 34

=> Xem hướng dẫn giải


  • 1 lượt xem
Chủ đề liên quan