Giải toán lớp 3 bài: Luyện tập chung trang 106 sgk

  • 1 Đánh giá

Hôm nay, chúng ta cùng đến với bài luyện tập để kết thúc dạng toán cộng, trừ các số trong phạm vi 10 000 và bước sang một dạng toán mới. Vì vậy, bạn nào còn chưa nắm vững dạng toán này thì cố gắng chú ý tham khảo cách thể cô hướng dẫn giải để làm bài tốt hơn nhé.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 106 - sgk toán lớp 3

Tính nhẩm:

a)

5200 + 400 = 6300 + 500 =

8600 + 200 = 6800 - 500 =

5600 - 400 = 8800 - 200 =

b)

4000 + 3000 = 6000 + 4000 =

9000 + 1000 = 7000 - 4000 =

10000 - 6000 = 10000 - 9000 =

7000 - 3000 = 10000 - 4000 =

10000 - 1000 =

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 106 - sgk toán lớp 3

Đặt tính rồi tính:

6924 + 1536 8493 – 3667

5718 + 636 4380 – 729

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 106 - sgk toán lớp 3

Một đội trồng cây đã trồng được 948 cây, sau đó trồng thêm được 1: 3 số cây đã trồng. Hỏi đội đó đã trồng được bao nhiêu cây?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 106 - sgk toán lớp 3

Tìm x:

x + 1909 = 2050

x - 586 = 3705

8462 - x = 762

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5: Trang 106 - sgk toán lớp 3

Cho 8 hình tam giác, mỗi hình như hình bên.

Hãy sắp xếp hình tam giác to dưới đây:

=> Xem hướng dẫn giải


  • 18 lượt xem
Chủ đề liên quan