Giải câu 5 bài 28: Lăng kính sgk Vật lí 11 trang 179

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Trang 179 Sgk Vật lí lớp 11

Giải câu 5 bài 28: Lăng kính - sgk Vật lí 11 trang 179

Cho tia sáng truyền tới lăng kính như Hình 28.9. Tia ló truyền đi sát mặt BC. Góc lệch tạo bởi lăng kính có giá trị nào sau đây ?

A. 0

B. 22,5

C. 45

D. 90

Bài làm:

Tia sáng truyền vuông góc với mặt AB nên i1 = 0

Mà sin i1 = n. sin r1 => sin r1 = 0 => r1 = 0

Do đo tia sáng sẽ truyền thẳng tới BC và song song với AC

Mặt khác, tia ló đi sát mặt BC , mà tia tới lại đi song song với AC nên góc lệch tạo bởi tia ló và tia tới có giá trị bằng góc hay D =

ABC vuông cân tại A => $\widehat{ABC}$ = $\widehat{BCA}$ = 45$^{\circ}$

=> D = 45

Chọn C

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021