Giải câu 5 bài 7: Tính chất hóa học của bazơ

  • 1 Đánh giá

Câu 5.(Trang 35 SGK)

Cho 15,5 gam natri oxit Na2O tác dụng với nước, thu được 0,5 lít dung dịch bazơ.

a) Viết phương trình hóa học và tính nồng độ mol của dung dịch bazơ thu được.

b) Tính thể tích dung dịch H2SO4 20% có khối lượng riêng 1,14 g/ml cần dùng để trung hòa dung dịch bazơ nói trên.

Bài làm:

Ta có nNa2O = 15,5:62 = 0,25 mol

a)

PTHH Na2O + H2O → 2NaOH

Phản ứng: 0,25 → 0,5 (mol)

500 ml = 0,5 lít

=>Nồng độ của dung dịch NaOH: CM, NaOH = 0,5/0,5 = 1M.

b) Phương trình phản ứng trung hòa dung dịch:

2NaOH + H2SO4 → Na2SO4 + 2H2O

Phản ứng: 0, 5 → 0,25 0,25 (mol)

mH2SO4 = 0,25x98 = 24,5 g

mdd H2SO4 = 24,5.100/20 = 122,5 g

=>Thể tích H2SO4 cần dùng là: VH2SO4 = m/d = 122,5/1,14 = 107,5 ml

  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021