Giải bài 25 hóa học 9: Tính chất hóa học của phi kim

  • 1 Đánh giá

Dựa theo cấu trúc SGK hóa học 9, KhoaHoc xin chia sẻ với các bạn bài: Tính chất hóa học của phi kim. Với kiến thức trọng tâm và các bài tập có lời giải chi tiết, hi vọng rằng đây sẽ là tài liệu giúp các bạn học tập tốt hơn.

A - KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

I. Tính chất vật lí của phi kim

  • Ở điều kiện thường, phi kim tồn tại ở cả ba trạng thái : rắn lỏng khí.
  • Phần lớn nguyên tố phi kim không dẫn điện, dẫn nhiệt và có nhiệt độ nóng chảy thấp.

II. Tính chất hóa học của phi kim

1. Tác dụng với kim loại

  • Phi kim tác dụng với kim loại tạo thành muối hoặc oxit

Na + Cl2 →(to) NaCl

2Cu + O2 →(to) 2CuO

2. Tác dụng với hiđro

  • Phi kim tác dụng với hi đro tạo thành hợp chất khí

O2 + H2 →(to) H2O

H2 + Cl2 →(to) HCl

3. Tác dụng với oxi: tạo thành oxit axit

S + O2 →(to) SO2

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1. (Trang 76 SGK)

Hãy chọn câu đúng :

a) Phi kim dẫn điện tốt.

b) Phi kim dẫn nhiệt tốt.

c) Phi kim chỉ tồn tại ở hai trạng thái rắn, khí.

d) Phi kim dẫn điện, dẫn nhiệt kém.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2. (Trang 76 SGK)

Viết các phương trình hoá học của S, C, Cu, Zn với khỉ O2. Cho biết các oxit tạo thành thuộc loại nào. Viết công thức các axit hoặc bazơ tuong ứng với mỗi oxit đó.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3. (Trang 76 SGK)

Viết các phương trình hoá học và ghi đầy đủ điều kiện khi cho hiđro phản ứng với:

a) clo ; b) lưu huỳnh ; c) brom.

Cho biết trạng thái của các chất tạo thành.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4. (Trang 76 SGK)

Viết các phương trình hoá học giữa các cặp chất sau đây (ghi rõ điều kiện, nếu có):

a) khí flo và hiđro ;

b) lưu huỳnh và oxi;

c) bột sắt và bột lưu huỳnh ;

d) cacbon và oxi;

e) khí hiđro và lưu huỳnh.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5. (Trang 76 SGK)

Cho sơ đồ biểu diễn chuyển đổi sau :

Phi kim → oxit axit → oxit axit → axit → muối suntat tan → muối sunfat không tan

a) Tìm công thức các chất thích hợp để thay cho tên chất trong sơ đồ.

b) Viết các phương trình hoá học biểu diễn chuyển đổi trên.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 6. (Trang 76 SGK)

Nung hỗn hợp gồm 5,6 gam sắt và 1,6 gam lưu huỳnh trong môi trường không có không khí. Sau phản ứng thu được hỗn hợp chất rắn A. Cho dung dịch HCl 1M phản ứng vừa đủ với A thu đuợc hỗn hợp khí B.

a) Hãy viết các phương trình hoá học.

b) Tính thể tích dung dịch HCl 1M đã tham gia phản ứng.

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm hóa học 9 bài 25: Tính chất hóa học của phi kim


  • 20 lượt xem