Giải Câu 54 Bài: Ôn tập chương 4 sgk Toán 8 tập 2 Trang 128

  • 1 Đánh giá

Câu 54: Trang 128 - SGK Toán 8 tập 2

Người ta muốn đổ một tấm bê tông dày 3cm, bề mặt của tấm bê tông có các kích thước như ở hình 144.

a) Số bê tông cần phải có là bao nhiêu?

b) Cần phải có bao nhiêu chuyến xe để chở số bê tông cần thiết đến chỗ đổ bê tông, nếu mỗi xe chứa được 0,06m3? (Không tính số bê tông dư thừa hoặc rơi vãi)

Giải Câu 54 Bài: Ôn tập chương 4 - sgk Toán 8 tập 2 Trang 128

Bài làm:

Giải Câu 54 Bài: Ôn tập chương 4 - sgk Toán 8 tập 2 Trang 128-2

Bổ sung hình đã cho thành một hình chữ nhật ABCD.

Ta có:

Nên

Suy ra:

a) Số bê tông cần phải có chính là thể tích của lăng trụ đáy là ngũ giác ABCEF, chiều cao là 3cm = 0,03m.

b) Nếu mỗi chuyến xe chở được 0,06 m3 bê tông thì số chuyến xe là:

Vì số chuyến xe là số nguyên nên thực tế cần phải có 10 chuyến xe để chở số bê tông nói trên.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021