Giải câu 6 trang 87 khoa học tự nhiên VNEN 9 tập 2

  • 2 Đánh giá

Câu 6: Trang 87 khoa học tự nhiên VNEN 9 tập 2

Trong nam châm điện a và b; c và d; b, d và e ở hình 47.7 thì nam châm nào mạnh hơn? Giải thích?

Giải câu 6 trang 87 khoa học tự nhiên VNEN 9 tập 2

Bài làm:

Nam châm b mạnh hơn a vì nam châm b có số vòng dây lớn hơn.

Nam châm d mạnh hơn c vì nam châm d có cường độ dòng điện qua dây dẫn lớn hơn.

Nam châm e mạnh hơn b và d vì nam châm e có số vòng dây và cường độ dòng điện qua dây dẫn lớn nhất.

  • 42 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021