Giải câu 70 bài 9: Luyện tập sgk Toán 7 tập 1 Trang 35

  • 1 Đánh giá

Câu 70 : Trang 35 sgk toán 7 tập 1

Viết các số thập phân hữu hạn sau đây dưới dạng phân số tối giản

a) 0,32

b) -0,124

c) 1,28

d) -3,12

Bài làm:

Hướng dẫn: Đưa về mẫu 100 hay một 1000 rồi rút gọn phân số đó.

a)

b)

c)

d)

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021