Giải toán 7 tập 1

Giải toàn bộ trong sgk toán 7 tập 1. Cẩm nang làm bài tập sgk toán 7 tập 1. Để học tốt toán 7 tập 1. Ôn tập lý thuyết, kiến thức trọng tâm. Tất cả bài tập trong sgk toán 7 tập 1 đều được hướng dẫn làm chi tiết, dễ hiểu. Mời các em học sinh, các bậc phụ huynh tham khảo. Để tìm bài này trên mạng, gõ vào Google dòng chữ: Toan 7 tap 1 KhoaHoc

Phần 1: Đại số

CHƯƠNG 1: SỐ HỮU TỈ. SỐ THỰC

Giải bài 1: Tập hợp Q các số hữu tỉ trang 4 8

Giải bài 2: Cộng, trừ số hữu tỉ Trang 8 10

Giải bài 3: Nhân, chia số hữu tỉ Trang 11 13

Giải bài 4: Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân Trang 13 17

Giải bài 5: Lũy thừa của một số hữu tỉ Trang 17 19

Giải bài 6: Lũy thừa của một số hữu tỉ (tiếp) Trang 21 23

Giải bài 7: Tỉ lệ thức Trang 24 28

Giải bài 8: Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau Trang 28 31

Giải bài 9: Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàn Trang 32 35

Giải bài 10: Làm tròn số Trang 35 39

Giải bài 11: Số vô tỉ. Khái niệm về căn bậc hai Trang 40 42

Giải bài 12: Số thực Trang 43 45

Giải bài: Ôn tập chương 1 Trang 46 50

CHƯƠNG 2: HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ

Giải bài 1: Đại lượng tỉ lệ thuận Trang 51 54

Giải bài 2: Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận Trang 54 56

Giải Bài 3: Đại lượng tỉ lệ nghịch Trang 56 58

Giải bài 4: Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch Trang 59 62

Giải bài 5: Hàm số Trang 62 65

Giải bài 6: Mặt phẳng tọa độ Trang 65 68

Giải bài 7: Đồ thị của hàm số y=ax (a≠0) Trang 69 74

Giải Bài Ôn tập chương 2: Hàm số và đồ thị Trang 76 78

Phần 2: Hình học

CHƯƠNG 1: ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC. ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG

Giải bài 1: Hai góc đối đỉnh Toán 7 tập 1 Trang 81 83

Giải bài 2: Hai đường thẳng vuông góc Trang 83 87

Giải bài 3: Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng Trang 88 89

Giải bài 4: Hai đường thẳng song song Trang 90 92

Giải bài 5: Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song Trang 92 95

Giải bài 6: Từ vuông góc đến song song Trang 96 99

Giải bài 7: Định lí Trang 99 102

Giải bài: Ôn tập chương I Trang 102 104

CHƯƠNG 2: TAM GIÁC

Giải bài 1: Tổng ba góc trong một tam giác Trang 106 109

Giải bài 2: Hai tam giác bằng nhau Trang 110 112

Giải bài 3: Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác cạnh cạnh cạnh Trang 112 116

Giải bài 4: Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác cạnh góc cạnh (c.g.c) Trang 117 120

Giải bài 5: Trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác góc cạnh góc (g.c.g) Trang 121 125

Giải bài 6: Tam giác cân Trang 125 129

Giải bài 7: Định lý Py-ta-go Trang 129 133

Giải bài 8: Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông Trang 134 137

Giải bài 9: Thực hành ngoài trời Trang 137 138

Giải bài Ôn tập chương II Tam giác Trang 139 141

=> Xem bài soạn tất cả các môn Lớp 7