Giải câu 24 Bài 5: Hàm số sgk Toán 7 tập 1 Trang 63

  • 1 Đánh giá

Câu 24: trang 63 sgk toán lớp 7 tập 1

Các giá trị tương ứng của hai đại lượng x và y được cho trong bảng sau:

x-4

-3

-2-11234
y1694114916

Đại lượng y có phải là hàm số của đại lượng x không?

Bài làm:

Vì mỗi giá trị của x ta xác định được chỉ một giá trị của y tương ứng nên y là hàm số của đại lượng x.

Dựa vào bảng đã cho có thể viết được các hàm số:

y=-4xy=-3xy=-2xy=-x
y=xy=2xy=3xy=4x
  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021