Giải câu 8 bài: Luyện tập sgk Toán 7 tập 1 Trang 56

  • 1 Đánh giá

Câu 8: trang 56 sgk toán lớp 7 tập 1

Học sinh của ba lớp 7 cần phải trồng và chăm sóc 24 cây xanh. Lớp 7A có 32 học sinh, lớp 7B có 28 học sinh, lớp 7C có 36 học sinh. Hỏi mỗi lớp phải trồng và chăm sóc bao nhiêu cây xanh, biết rằng số cây xanh tỉ lệ với số học sinh?

Bài làm:

Gọi số cây phải trồng và chăm sóc của lớp 7A, 7B, 7C lần lượt là

Ta có: và $x+y+z=24$

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:

Vậy lớp 7A phải trồng 8 cây, lớp 7B phải trồng 7 cây, lớp 7C phải trồng 9 cây.

  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021