Giải câu 5 bài 2: Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận sgk Toán 7 tập 1 Trang 55

  • 1 Đánh giá

Câu 5: trang 55 sgk toán lớp 7 tập 1

Hai đại lượng x và y có tỉ lệ thuận với nhau hay không, nếu:

a.

x12345
y918273645

b.

x12569
y1224607290

Bài làm:

a. Ta có:

Vậy hai đại lượng xy tỉ lệ thuận với nhau theo hệ số tỉ lệ .

b. Ta có:

Vậy hai đại lượng xy không tỉ lệ thuận với nhau.

  • 23 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021