Giải câu 91 bài 12: Luyện tập sgk Toán 7 tập 1 Trang 45

  • 1 Đánh giá

Câu 91: trang 45 sgk toán lớp 7 tập 1

Điền chữ số thích hợp vào chỗ trống:

a. ;

b. ;

c. ;

d. .

Bài làm:

a. -3,02 < -3,01;

b. -7,508 > -7,513;

c. -0,49854 < -0,49826;

d. -1,90765 < -1,892.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021